Tách trứng kèm chốt

18,000 

còn 17 hàng

Tách trứng kèm chốt

18,000